Naziv projekta: Inovacija procesa tvrtke Turković d.o.o. u svrhu komercijalizacije inovativnih proizvoda

Kratki opis projekta: 
Projekt „Inovacija procesa tvrtke Turković d.o.o. u svrhu komercijalizacije  inovativnih proizvoda“ ima za cilj plasiranje inovativnih proizvoda na lokalnom i međunarodnom tržištu.
Projektom će se komercijalizirati 4 nova inovativna proizvoda u vidu kamenih agregata od amfibolitskog škriljevca, koji se upotrebljavanju u cestogradnji i građevinarstvu (frakcija 0-4 mm, frakcija 4-8 mm, frakcija 8-16 mm, frakcija 16-31,5 mm).
Ciljna skupna projekta su djelatnici Prijavitelja te brojne građevinske tvrtke koje se bave niskogradnjom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 
Opći cilj projekta je razvijati nove proizvode povećanjem ulaganja u IRI te jačanjem kapaciteta za IRI, dok je specifični cilj plasiranje inovativnih proizvoda na lokalnom i međunarodnom tržištu.
Očekivani rezultat projekta je inoviran proces poslovanja u cilju komercijalizacije nova četiri proizvoda za globalno tržište.

Ukupna vrijednost projekta: 13.082.247,55 kn
Vrijednost koji sufinancira EU: 4.925.990,57 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.04.20. – 31.03.22.
Kontakt osobe za više informacija: Željko Turković, email: zeljko@turkovic.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/.