Djelatnosti

Pružamo cjelokupan program radova iz područja niskogradnje, i to između ostalog:

• Građenje i održavanje svih vrsta cesta,

• Građenje svih vrsta podzemnih i nadzemnih cestovnih instalacija,

• Sanacije klizišta,

• Izgradnja hidrotehničkih građevina,

• Prijevozi građevinskih materjiala,

• Iskopi u svim kategorijama tla,

• Frezanje kolničke konstrukcije,

• Asfaltiranje kolnika i pješačko-biciklističkih staza

• Izgradnja betonskih objekata ceste

• Zimska služba